Çocukluk Evreleri

Çocuğumuzun doğumuyla başlayan yaşam macerasını belli yaş aralıklarıyla evrelerini bilmemiz bu küçük insanın hayatının ilerleyen aşamalarında ona daha fazla yardımcı olmamız için önemli bir basamaktır. Bu dönem motor kabiliyetlerin keşfiyle başlar, dil, duygusal, sosyal ve bilişsel kabiliyetlerin gelişimiyle tamamlanır. Çocukluk evreleri belli başlı birkaç evreden oluşur.

Çocukluk Evreleri

Bebeklik Dönemi

Çocukluk Evreleriİlk temas anneyle(anne ya da sürekli bakım verenle) gerçekleşir ve bu kurulan bağ diğer dönemlerin sağlıklı gelişmesi için bir önsöz niteliğindedir. Bu dönem çocukların en hızlı geliştikleri ve büyüdükleri dönemdir. Çocuğun her yönden sağlıklı olması bu ilk dönemin ne kadar sorunsuz atlatıldığı ile yakından ilişkilidir.

Bu dönemde anneyle(anne ya da sürekli bakım verenle)kurulan yakınlık en üst seviyelerde olduğundan bebeğin ilk yıllarında güven duygusunun oluşması için çok önemlidir. Bebeğin ilk yıllarında sağlıklı bakım alamaması durumunda güven duygusu gelişemez ve motor, bilişsel, sosyal gelişiminde aksamalar ve gerilemeler görülür.

İlk Çocukluk Evreleri

Bir yandan büyümeye devam eden çocuk konuşmaya ve bedenini etkili bir şekilde kullanmayı da öğrenmeye başlar. Çevreden ve başka insanlardan ayrı bir kişi olduğunun farkına varan çocuk için sosyalleşme yeni bir algı alanı oluşturur. O artık bedenini etkin bir şekilde kullanabiliyor, başkalarıyla birtakım kurallar çerçevesinde bir arada olabiliyordur.

Zamanının çocuğu oynayarak geçiren çocuğun bu dönemde ebeveynleri ile kurduğu bağ oyunlarına da yansır. O artık bağımsızca düşünmeye başlamış daha çok kendini düşünen nasıl bir kişi olacağını araştıran bir çocuğa dönüşmüştür. Belli bir yapılanmayı tamamlamış çocuk kendi bedenine cinsel farklıklara ve çevresindeki hemen hemen her şeye karşı derin bir merak ve öğrenme içinde olur.

İkinci Çocukluk Dönemi

Çocuğun aile ortamından çıkıp dış dünya ile daha fazla iletişimde olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemde temelleri atılan eğitimle zihinsel gelişim soyut işlemlere hazırlanmaya başlanmıştır. Konuşma yeteneği ve kelime haznesinin gelişmesiyle okuma yazma, hesap becerilerini öğreneceği okul hayatına artık hazırdır. Neden sonuç bağlantılarını kurabilir, mantıklı düşünme başlar, yaşıtlarıyla daha fazla vakit geçirmek ister, bilişsel becerileri; algı, bellek, yargılama artmıştır, sportif becerileri hız kazanmıştır.

Bu dönem okula başlama yaşıyla başlayıp ergenlik öncesi dönemle son bulduğundan çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Vücut biyokimyasında başlayan farklılaşmalarla ikincil cinsiyet özellikleri görülmeye başlar. Bu dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir.

Ergenlik Dönemi

Çocukluk döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme bu dönemde hızlanır. Gencin bedenindeki değişikliklere uyum sağlayabilmesi için zamana ihtiyacı vardır.

Ergenlik dönemindeki birey bedenindeki fiziksel ve ruhsal değişiklikleri anlamada zorlanır. Hormonların da dengelerinin değişmesiyle ergen cinselliğinin farkına vararak bedeniyle daha fazla ilgilenmeye başlar. Bu dönemde çocukluk çağındaki yaşanılmış cinsel yönelişler, çatışmalar yeni baştan yaşanmaya başlar.

Kimlik arayışına odaklanmış ergen yetişkin otoritesiyle çeliştiğinden, kendiyle ve çevresiyle sürekli bir savaş halinde olur. Bu dönemdeki artık çocuk olmayan ergen ebeveynlerine olan bağımlılığından koparak arkadaş çevresiyle kendi tercihleri doğrultusunda ilişkiler kurmaya başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.