Makale Nedir?

Makale

Belirli bir konu ile alakalı, bir görüş ya da düşünceyi savunmak ve bunu kanıtlamak adına yazılmakta olan yazı türüne makale denilmektedir. Genel itibari ile makalelerin konusu yalnızca edebiyat değildir. Bununla beraber resim, müzik, bilim, siyaset, sağlık, eğitim ve spor gibi birçok farklı alanda da yine makaleler yazılabilmektedir. Okumaya devam et “Makale Nedir?”

Milletvekili

Milletvekili

Bir parlamento içerisinde oy vermiş olan kişileri temsil eden kişiye milletvekili denilmektedir. Pek çok farklı ülkede yer almakta olan sistemlerde var olan parlamento üyelerine farklı isimler verilebilir. Parlamenter yani milletvekili bağımsız olabileceği gibi bir partiye bağlı da olabilmektedir. Okumaya devam et “Milletvekili”

Osmanlı-Rus Savaşı / 93 Harbi

93 Harbi

1877-1878 yılları arasında; Osmanlı ve Rusya arasında meydana gelen savaş; rumi takvimde 1293 senesine denk gelmesi sebebiyle “93 Harbi” olarak adlandırılmıştır. Rus ordusu, Yeşilköy’e kadar ilerlemiş ve  savaş, Osmanlı Devleti’nin barış istemesiyle sonuçlanmıştır. 19.yüzyılın en kanlı savaşlarından biri olan 93 Harbi’nin sonunda, Osmanlı’nın elinde sadece Arnavutluk-Trakya hattı kalmış ve balkanlarda yaşayan 1,5 milyon müslüman Anadolu’ya göç etmiştir. Okumaya devam et “Osmanlı-Rus Savaşı / 93 Harbi”

Salamis Deniz Muharebesi

Salamis Deniz Muharebesi

Salamis Deniz Muharebesi, M.Ö 480 yılının sonbaharında; Yunanistan Attikası’nın güneyinde bulunan Pire Limanı yakınlarındaki Salamis Adası’nda gerçekleşmiştir. Termofil Muharebesi’nin devamı niteliğinde olup Pers- Yunan kent devletleri ittfifak donanmaları arasında yapılmıştır. Salamis Deniz Muharebesi’nin galibi Sparta kuvvetlerinin öncülüğünde Yunan güçleri olmuş ve Persler Anadolu’ya çekilmek zorunda kalmıştır. Okumaya devam et “Salamis Deniz Muharebesi”

Siyasal İkna

Siyasal İkna

Siyasal ikna, demokratik toplumların siyasal iletişiminin olmazsa olmaz parçalarından biridir.Siyasal iletişimin temeli ise belirli bir hedef kitleyi, zor kullanmadan yönlendirme, oy verme konusunda fikirleri üzerinde etki yaratmak sürecidir.Bu süreç adayların ya da partilerin bazı kamuoyu araştırmaları ile gündemdeki problemlerin bilincinde olmak, seçmen profilini çıkarmak olarak da bilinir. Siyasal ikna süreci dikkatle hazırlanan araştırmalar ışığında şekillenir. Okumaya devam et “Siyasal İkna”

Siyasal Reklam

Siyasal Reklam

Siyasal reklam, günümüz reklamcılığının önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Ticari reklamcılığın siyasete uygulanması sonucu toplumda işlev kazanmış olan siyasal reklam, özellikle seçim zamanı seçim kampanyalarının olmazsa olmazı olarak görülür. Demokratik olarak yönetilen ülkelerde parti ya da adaylar seçmenlerden güven ve destek isterler. Bu desteği sağlamak için bir takım ikna edici mesajlar iletmeleri gerekir. Okumaya devam et “Siyasal Reklam”

Sözlü İletişim

Sözlü İletişim

Sözlü iletişim görsel öğelere başvurmadan yapılan iletişim biçimidir. İletişim türlerinin en yaygını olan sözlü iletişimde en önemli unsur dildir. Toplumun her kesiminde sözlü iletişime başvurulur. Okullarda anlatılan derslerden tutun, televizyondaki spikerin sunduğu habere kadar her alanda sözlü iletişim mevcuttur. Telefon görüşmeleri, hitap ve seslenişler, yüz yüze görüşme sırasındaki konuşmalar, eğitim alanındaki sözlü aktarımlar da sözlü iletişime örnek gösterilebilir. Okumaya devam et “Sözlü İletişim”

Siyaset Nedir?

Siyaset

Köken olarak Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime olan Siyaset Arapçada sasa veya siyasa diye kullanılan bu kelime seyislik, at bakıcılığı, 2. devlet yöneltme, yönetim anlamlarını taşır. Politikanın ise kelime anlamı olarak belirttiği ise 1. olarak devletin etkinliklerini amaç yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarını bütünü 2. olarak davranış şekli ve düşünce anlayışı 3. olarak ise mecazi bir anlam ifade eder yani istekleri doğrultusunda konulmuş hedeflere varmak için karşındakiyle empati kurup duygularını okşama, zayıf noktalarından faydalanıp kendi doğrusunu benimsetmektir. Okumaya devam et “Siyaset Nedir?”

Zayıflatan Bitkiler

Zayıflatan Şifalı Bitkiler

Zayıflatan Bitkiler Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Sağlığımız bize sunulmuş en büyük nimettir. Bedenimizin ve ruhumuzun sağlam olması hayat kalitemizin artmasına yaşamımızın düzgün ve yolunda gitmesi açısından çok önemli ve değerlidir. Sağlığımızı korumanın başında dengeli ve sağlıklı beslenerek kendimizi ve kilomuzu korumamız gerekiyor. Okumaya devam et “Zayıflatan Bitkiler”